Provízia

Nárok na províziu vzniká realitnej kancelárii pri podpise kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo zaplatením rezervačného poplatku za predaj, resp. kúpu nehnuteľností.

Výška provízie sa stanovuje na základe spoločnej dohody medzi realitnou kanceláriou a klientom.

Prenájom
Výška odmeny pri nájme nehnuteľnosti je spravidla 1/2 mesačné nájomné  sprostredkovaného nájmu.

Predaj
Výška odmeny pri predaji nehnuteľnosti je spravidla  vo výške 3% z predajnej ceny, prípadne dohodou. V sprostredkovateľskej provízii sú zahrnuté náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckych práv, správne poplatky za kolky pri výbere aktuálneho LV z Katastra nehnuteľností, snímky z Katastrálnej mapy, správny poplatok v kolkových známkach za 66 EUR za Návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv, notárske poplatky za overenie pravosti podpisov predávajúcich, právne poradenstvo, komplexný dohľad a úspešné ukončenie prevodu nehnuteľnosti končiac odovzdaním nehnuteľnosti.

Náklady spojené k individuálnym podkladom na základe vlastnej žiadosti klienta znáša klient výlučne sám.